Test werk en RSI: Schouder en bovenarm

Deze testen konden wij plaatsen dankzij
FNV Bureau Beroepsziekten

1. Zijn de klachten begonnen, teruggekomen, of erger geworden nadat het huidige of laatste werk begonnen werd?
   Nee    Ja
2. Houding waarbij de hand achter de romp gehouden moet worden gedurende totaal meer dan twee uur per werkdag?
   Nee    Ja
3. Houding waarbij de hand aan de andere zijde voor de romp gehouden moet worden gedurende totaal meer dan twee uur per werkdag?
   Nee    Ja
4. Houding waarbij het schoudergewricht in extreme exorotatie (d.w.z. dat de arm helemaal naar buiten is gedraaid, zoals het bovenhands gooien van een bal) gehouden moet worden gedurende totaal meer dan twee uur per werkdag?
   Nee    Ja
5. Houding waarbij een ongesteunde arm gedurende enkele minuten van het lichaam af gehouden moet worden gedurende totaal meer dan twee uur per werkdag?
   Nee    Ja
6. Bewegingen waarbij de handen boven schouderhoogte uitkomen gedurende totaal meer dan twee uur per werkdag?
   Nee    Ja
7. Meer dan tweemaal per minuut bewegingen van de bovenste extremiteit gedurende meer dan vier uur per werkdag?
   Nee    Ja
8. Combinatie van het aanwenden van meer dan gemiddelde kracht en één van bovengenoemde houdingen of bewegingen?
   Nee    Ja
9. Minder dan 10 minuten pauze of andersoortige werkzaamheden per uur waarin hoge herhaling (herhalingen meer dan tweemaal per minuut) van bewegingen voorkomen?
   Nee    Ja
10. Hoge psychologische belasting (teveel werktaken in beschikbare tijd, moeite om het werk op tijd af te krijgen, werk is hectisch, etc)?
   Nee    Ja
11. Weinig sociale ondersteuning (weinig begeleiding op het werk, weinig samenwerking met collega's, geen tijd om anderen te vragen om oplossingen bij problemen e.d.)?
   Nee    Ja
12. Zijn er oorzaken voor de symptomen aanwijsbaar die buiten het werk liggen (denk aan hobbies, blessures, ongevallen)?
   Nee    Ja
Druk op de toets 'Klaar' als u alle vragen heeft ingevuld.
Uitkomst testen