Test werk en RSI: Pols en hand

Deze testen konden wij plaatsen dankzij
FNV Bureau Beroepsziekten

1. Zijn de klachten begonnen, teruggekomen, of erger geworden nadat het huidige of laatste werk begonnen werd?
   Nee    Ja
2. Extreme houdingen in het polsgewricht gedurende totaal meer dan twee uur per werkdag?
   Nee    Ja
3. Vasthouden van handgereedschap of objecten in knijp- of grijppositie gedurende meer dan vier uur per werkdag?
   Nee    Ja
4. Meer dan tweemaal per minuut bewegingen van pols/hand of vingers gedurende meer dan vier uur per werkdag?
   Nee    Ja
5. Hoge krachtsinspanning met de handen gedurende totaal meer dan twee uur per werkdag (b.v. bij handgereedschap)?
   Nee    Ja
6. Combinatie van bovengenoemde houding, herhaling van beweging, en kracht?
   Nee    Ja
7. Computer en/of muis werk gedurende meer dan vier uur per werkdag?
   Nee    Ja
8. Blootstelling aan vibrerend handgereedschap gedurende meer dan een uur totaal per werkdag?
   Nee    Ja
9. Koude werkomgeving gedurende meer dan vier uur per werkdag?
   Nee    Ja
10. Minder dan 10 minuten pauze of andersoortige werkzaamheden per uur waarin hoge herhaling (herhalingen meer dan tweemaal per minuut) van bewegingen voorkomen?
   Nee    Ja
11. Hoge psychologische belasting (teveel werktaken in beschikbare tijd, moeite om het werk op tijd af te krijgen, werk is hectisch, etc)?
   Nee    Ja
12. Weinig sociale ondersteuning (weinig begeleiding op het werk, weinig samenwerking met collega's, geen tijd om anderen te vragen om oplossingen bij problemen e.d.)?
   Nee    Ja
13. Zijn er oorzaken voor de symptomen aanwijsbaar die buiten het werk liggen (denk aan hobbies, blessures, ongevallen)?
   Nee    Ja
Druk op de toets 'Klaar' als u alle vragen heeft ingevuld.
Uitkomst testen