Test werk en RSI: Nek

Deze testen konden wij plaatsen dankzij
FNV Bureau Beroepsziekten


1. Zijn de klachten begonnen, teruggekomen, of erger geworden nadat het huidige of laatste werk begonnen werd?
   Nee    Ja
2. Houding waarbij de kin vlakbij het borstbeen komt gedurende meer dan vier uur per werkdag (extreme nek flexie)?
   Nee    Ja
3. Zittend werk met statische houding van nek en bovenste extremiteit zonder pauzes gedurende meer dan vier uur van de werkdag?
   Nee    Ja
4. Werk met de bovenste extremiteit waarbij de arm ongesteund is gedurende meer dan vier uur van de werkdag?
   Nee    Ja
5. Meer dan tweemaal per minuut achteroverkantelen van het hoofd gedurende meer dan vier uur van de werkdag?
   Nee    Ja
6. Meer dan tweemaal per minuut ver voorover kantelen van het hoofd gedurende meer dan vier uur van de werkdag?
   Nee    Ja
7. Meer dan tweemaal per minuut bewegingen van de bovenste extremiteit gedurende meer dan vier uur van de werkdag?
   Nee    Ja
8. Minder dan 10 minuten pauze of andersoortige werkzaamheden per uur waarin hoge herhaling (herhalingen meer dan tweemaal per minuut) van bewegingen voorkomen?
   Nee    Ja
9. Hoge psychologische belasting (te veel werktaken in beschikbare tijd, moeite om het werk op tijd af te krijgen, werk is hectisch, etc)?
   Nee    Ja
10. Weinig sociale ondersteuning (weinig begeleiding op het werk, weinig samenwerking met collega's, geen tijd om anderen te vragen om oplossingen bij problemen e.d.)?
   Nee    Ja
11. Zijn er oorzaken voor de symptomen aanwijsbaar die buiten het werk liggen (denk aan hobbies, blessures, ongevallen)?
   Nee    Ja
Druk op de toets 'Klaar' als u alle vragen heeft ingevuld.
Uitkomst testen