Test werk en RSI: Elleboog en onderarm

Deze testen konden wij plaatsen dankzij
FNV Bureau Beroepsziekten

1. Zijn de klachten begonnen, teruggekomen, of erger geworden nadat het huidige of laatste werk begonnen werd?
   Nee    Ja
2. Houding waarbij de hand vlakbij het bovenste deel van de romp gehouden moet worden gedurende totaal meer dan twee uur per werkdag (extreem gebogen stand / extreem buigen van de elleboog)?
   Nee    Ja
3. Houding waarbij de elleboog in gestrekte positie gehouden moet worden gedurende totaal meer dan twee uur per werkdag?
   Nee    Ja
4. Houding waarbij de onderarm in extreem gedraaide positie gehouden moet worden gedurende totaal meer dan twee uur per werkdag (werkzaamheden waarbij de duimen geheel naar binnen of naar buiten zijn gedraaid)?
   Nee    Ja
5. Meer dan tweemaal per minuut bewegingen van de elleboog en pols gedurende meer dan vier uur per werkdag?
   Nee    Ja
6. Hoge krachtsinspanning met de spieren van de onderarm gedurende totaal meer dan twee uur per werkdag (b.v. het met de handen knijpen of samendrukken van objecten of handgereedschap)?
   Nee    Ja
7. Combinatie van bovengenoemde houding, herhaling van beweging, en kracht?
   Nee    Ja
8. Blootstelling aan vibrerend handgereedschap gedurende meer dan een uur totaal per werkdag?
   Nee    Ja
9. Minder dan 10 minuten pauze of andersoortige werkzaamheden per uur waarin hoge herhaling (herhalingen meer dan tweemaal per minuut) van bewegingen voorkomen?
   Nee    Ja
10. Hoge psychologische belasting (teveel werktaken in beschikbare tijd, moeite om het werk op tijd af te krijgen, werk is hectisch, etc)?
   Nee    Ja
11. Weinig sociale ondersteuning (weinig begeleiding op het werk, weinig samenwerking met collega's, geen tijd om anderen te vragen om oplossingen bij problemen e.d.)?
   Nee    Ja
12. Zijn er oorzaken voor de symptomen aanwijsbaar die buiten het werk liggen (denk aan hobbies, blessures, ongevallen)?
   Nee    Ja
Druk op de toets 'Klaar' als u alle vragen heeft ingevuld.
Uitkomst testen