Arbobondgenoten signaleert…

0

De Nederlandse werknemer werkt te weinig, stelde het kabinet Balkenende II voorjaar 2004 vast. Gemiddeld zo’n 140 uur per jaar minder dan een andere Europeaan en zelfs 240 uur minder dan de gemiddelde Amerikaan. Tussen de regels door luidt de boodschap: Nederlanders werken niet lang geoeg, niet hard henoeg, willen teveel vrije tijd en te vroeg met pensioen…ze zijn eigenlijk een beetje lui. Aanleiding voor FNV Bondgenoten om eens wat nader onderzoek te doen naar het ‘arbeidsethos’ van de Nederlandse werknemer. Wat blijkt?

Nederland beschikt over een zeer hoge arbeidsmoraal: 87% van de Nederlanders vindt dat arbeid een tamelijk belangrijke of zeer belangrijke waarde in het leven vertegenwoordigt. Hiermee wijkt Nederland overigens niet af van andere West-Europese landen.

In vergelijking met andere landen is het Nederlandse arbeidsethos wat minder gericht op het salaris en meer op de inhoud van het werk en op de contactmogelijkheden op het werk. Ook willen Nederlanders vaker dat het pivé-leven niet te lijden heeft onder

het werk.

Er blijkt weinig mis te zijn met die arbeidsmoraal. Een onderwerp als “veel vakantie” scoort het laagst in een rij van mogelijk aantrekkelijke kanten van het werk. Ook bij werknemers ouder dan 50 jaar is er geen sprake van een verminderd arbeidsethos. Anders dan het kabinet suggereert wordt er nu al heel hard gewerkt in Nederland. Er wordt ook harder en in een hoger tempo gewerkt dan 25 of 30 jaar geleden. Mensen beschikken gemiddeld over drie uur minder vrije tijd per persoon per week dan dertig jaar geleden. Ook in Europees verband valt het aantal uren van een fulltime werknemer absoluut niet uit de toon. Nederland is zelfs topscorer in Europa als het gaat om de hoeveel onbetaald overwerk per week. De hoge werkdruk in Nederland leidt wél tot problemen als ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

28 februari 2005:
Henk van der Kolk in debat met Laurens-Jan Brinkhorst

FNV Bondgenoten-voorzitter Henk van der Kolk en minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst gaan met elkaar in debat. Datum: 28 februari. Plaats: café Dudok in Den Haag Tijd: van 15.00 tot 16.30 uur. Voorafgaand aan het debat een korte toelichting op het rapport ‘is Nederland lui?’. Daarna een interview met twee deskundigen; Albert Mok, éminence grise van de arbeidssociologie en Fietje Vaas of Frank Pot van TNO over ‘slimmer werken’

Geïnteresseerd? Klik hier voor een kort verslag

De vraag is vervolgens: hoe kunnen werknemers geprikkeld worden tot nog betere prestaties? Het werkt niet om werknemers met een arbeidsmoraal, gericht op de inhoud van het werk, te motiveren met financiële prikkels. Ook uitkeringsgerechtigden zijn vooral op zoek naar leuk werk en laten zich minder leiden door financiële overwegingen. In de praktijk blijken grote groepen uitkeringsgerechtigden banen te accepteren zonder er in inkomen op vooruit te gaan.

Het concept van “slimmer werken”, dat ook door werkgeversorganisaties wordt ondersteund biedt een alternatief om zowel hoge werkdruk te verminderen als betere prestaties te leveren.

Klik hier voor de complete tekst van de studie (pdf-dokument, ruim 1100kB)